მეხსიერება 

ვიზუალური ხანმოკლე მეხსიერების შესაფასებელი სავარჯიშოები ვიზუალური ხანმოკლე მეხსიერების შესაფასებელი სავარჯიშოები ავტორი:
ხანმოკლე ვიზუალური მეხსიერება ხანმოკლე ვიზუალური მეხსიერება ავტორი:
სმენითი,ხანმოკლე,ხანგრძლივი, მუშა მეხსიერება სმენითი,ხანმოკლე,ხანგრძლივი, მუშა მეხსიერება ავტორი:
სმენითი მეხსიერება სმენითი მეხსიერება ავტორი:
მეხსიარება მეხსიარება ავტორი: