წერა 

წერის-წინარე-უნარები წერის-წინარე-უნარები ავტორი:
წერა წერა ავტორი:
ასოების,სიტყვების,წინადადებების წერა ასოების,სიტყვების,წინადადებების წერა ავტორი: