2016 წლის ინკლუზიური განათლების პროგრამები

1. მულტი დისიპლინური გუნდის ხელშეწყობა 

2. ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

3. საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული კლასების დაფინანასება 

4. ინკლუზიური განათლების დანერგვის მონიტორინგის  ქვეპროგრამა 

5. სოციალური ინკლუზიიის ხელშეწყობა 

6. განათლების მიღების მეორე შესაძლებლო სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვებისათვის საქართველოში.