ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი

 

/res/images/images/2017012416465920119.jpg

ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი

 

 

 

 

/res/images/images/2017012417161232579.jpeg.jpg

 

 

 

 

 

  /res/images/images/2017012417491362269.jpg  

https://ge.signwiki.org/index.php/Main_Page