საიტი ფუნქციონირებს სატესტო რეჟიმში

გზამკვლევები

ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი ავტორი: ნინო რუხაძე ოკუპაციური თერეპიის მეცნიერების მაგისტრი; ფსიქოლოგიის მაგისტრი; ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ზოგადიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე ტრანზიციის პროცესის ეფექტიანად განხორციელების პროცედურები     (რეკომენდებული მოდელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ზოგადიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე ტრანზიციის პროცესის ეფექტიანად განხორციელების პროცედურები (რეკომენდებული მოდელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის) ავტორი: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
განმაბვითარებელი აქტივობების კრებული განმაბვითარებელი აქტივობების კრებული ავტორი: თამარ ისაკაძე - განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრი ნინო ლომიძე - ნეიროფსიქოლოგიის მაგისტრი
2021 წლის მიღება,სსმ აპლიკანტთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრმებზე 2021 წლის მიღება,სსმ აპლიკანტთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრმებზე ავტორი:
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები და პრობლემური ქცევის პრევენცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები და პრობლემური ქცევის პრევენცია ავტორი: თამარ მუმლაძე, ნინო მიქაია
საქართველოში ქართული ჟესტური ენის თარჯიმნების სერტიფიცირების და პროფესიის განვითარების გზამკვლევი საქართველოში ქართული ჟესტური ენის თარჯიმნების სერტიფიცირების და პროფესიის განვითარების გზამკვლევი ავტორი: მაია წულაძე, ქეთევან მარგალიტაძე
ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ავტორი: მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი, შორენა ტყეშელაშვილი, ლია ქურციკიძე
სწავლისა და სწავლების სტრატეგიების გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან სწავლისა და სწავლების სტრატეგიების გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან ავტორი: შორენა ტყეშელაშვილი - ფსიქოლოგი, მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასება ავტორი: ა მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკის ადგილზე ტრანზიციის ხელშეწყობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკის ადგილზე ტრანზიციის ხელშეწყობა ავტორი: თეონა გავაშელიშვილი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიღწევების დადასტურება და დოკუმენტირება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიღწევების დადასტურება და დოკუმენტირება ავტორი: მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და მასთან დაკავშირებული პროცედურები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და მასთან დაკავშირებული პროცედურები ავტორი: მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული ორიენტაცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული ორიენტაცია ავტორი: თეონა გავაშელიშვილი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფის გზამკვლევი პროფესიული მოსინჯვის პროცესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფის გზამკვლევი პროფესიული მოსინჯვის პროცესი ავტორი: თეონა გავაშელიშვილი
აღზრდა ძალადობის გარეშე აღზრდა ძალადობის გარეშე ავტორი:
საკომუნიკაციო პასპორტი საკომუნიკაციო პასპორტი ავტორი:
მე სკოლაში მივდივარ  როგორ მოვემზადოთ სკოლაში ტრანზიციისთვის მე სკოლაში მივდივარ როგორ მოვემზადოთ სკოლაში ტრანზიციისთვის ავტორი: მარიამ ხვადაგიანი მარიკა ზაქარეიშვილი
ადრეული ბავშობა და ტრანზიცია სკოლაში ადრეული ბავშობა და ტრანზიცია სკოლაში ავტორი: მაია ბაგრატიონ გრუზინსკი ცირა ბაქრქაია,მაია წულაძე,მარიამ ხვადაგიანი,,ჟანა კვაჭაძე,მარიკა ზაქარეიშვილი,ვიქტორია მიდელაური
სასწავლო აქტივობები ყველასათვის.სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში სასწავლო აქტივობები ყველასათვის.სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში ავტორი: მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი,ჟანა კვაჭაძე,რუსუდან ლორთქიფანიძე,ნათია გაჩეჩილაძე
სასწავლო აქტივობები ყვე|Jლასთვის.მათემატიკა სასწავლო აქტივობები ყვე|Jლასთვის.მათემატიკა ავტორი: ეკატერინე კორძაძე ჟანა კვაჭაძე
სასწავლო აქტივობები ყველასთვის. ქართული ენა და ლიტერატურა სასწავლო აქტივობები ყველასთვის. ქართული ენა და ლიტერატურა ავტორი: მაია მელიქიძე მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი რუსუდან ლორთქიფანიძე,თამარ ისაკაძე
ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი1 ) ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი1 ) ავტორი: მარიამ მალანია,ირინე დოღაძე
ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი2 ) ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი2 ) ავტორი: სოფო ცაგარეიშვილი,მარიამ მალანია
ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა.( ნაწილი 1) ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა.( ნაწილი 1) ავტორი: სოფო ცაგარეიშვილი,მარიამ მალანია
ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა (ნაწილი 2 ) ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა (ნაწილი 2 ) ავტორი: სოფო ცაგარეიშვილი,მარიამ მალანია
ქცევის მართვის ინდივიდუალური შემთხვების განხილვა ქცევის მართვის ინდივიდუალური შემთხვების განხილვა ავტორი: თამარ მუმლაძე,ნინო მიქია,თამთა საამიშვილი
ქცევის მართვის პოზიტიური მხადაჭერა სკოლებში-პრევენციული მხარდაჭერა ქცევის მართვის პოზიტიური მხადაჭერა სკოლებში-პრევენციული მხარდაჭერა ავტორი: თამარ მუმლაძე,ნინო მიქია,თამთა საამიშვილი
ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული სიტუაციების დროს ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული სიტუაციების დროს ავტორი: თამარ მუმლაძე,ნინო მიქია,თამთა საამიშვილი
სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი: მარიკა არევაძე
მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი: ლუსია ოგანეზოვი
მოტორული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა მოტორული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი: თეონა დარჩია
ინტელექტუალური სითულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ინტელექტუალური სითულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი: ლია ქურციკიძე,შორენა ტყეშელაშვილი
დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსეავლეთა განვითარების  ხელშეწყობა დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსეავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი: ლია ქურციკიძე,შორენა ტყეშელაშვილი
აუტიზმის მქონე მოსწავლეთა განვინათარების ხელშეწყობა აუტიზმის მქონე მოსწავლეთა განვინათარების ხელშეწყობა ავტორი: ნინო ოქროსაშვილი
შეფასება სწავლებისთვის ინკლუზიურ სკოლებში შეფასება სწავლებისთვის ინკლუზიურ სკოლებში ავტორი: კნუტ როარ ენგი,რიჩარდ როუზი
გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის ავტორი: მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი მარიკა ზაქარეიშვილი ქეთევან ფილაური ჟანა კვაჭაძე
ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ავტორი: თათია პაჭკორია,თინათინ ჭინჭარაული,ანა ლანღიძე,მაია ბაგრატიონი
სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ავტორი: თათია პაჭკორია
ინკლუზიური განათლება გზამკვლევი მასწავლებელთათვის ინკლუზიური განათლება გზამკვლევი მასწავლებელთათვის ავტორი: მანანა მიქელაძე
სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება ავტორი: თათია პაჭკორია, ანა ლაღიძე ჰილდე ჰენია
ინკლუზიური განათლება ცნებები და ტერმინები ინკლუზიური განათლება ცნებები და ტერმინები ავტორი: თათია პაჭკორია