საიტი ფუნქციონირებს სატესტო რეჟიმში

გზამკვლევები

აღზრდა ძალადობის გარეშე აღზრდა ძალადობის გარეშე ავტორი:
სტრესის მოხსნის სავარჯიშოები სტრესის მოხსნის სავარჯიშოები ავტორი:
საკომუნიკაციო პასპორტი საკომუნიკაციო პასპორტი ავტორი:
"მე სკოლაში მივდივარ" როგორ მოვემზდოთ სკოლაში ტრანზიციისთვის ავტორი:
ადრეული ბავშობა და ტრანზიცია სკოლაში ადრეული ბავშობა და ტრანზიცია სკოლაში ავტორი:
სასწავლო აქტივობები ყველასათვის.სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში სასწავლო აქტივობები ყველასათვის.სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში ავტორი:
სასწავლო აქტივობები ყველასთვის.მათემატიკა სასწავლო აქტივობები ყველასთვის.მათემატიკა ავტორი:
სასწავლო აქტივობები ყველასთვის. ქართული ენა და ლიტერატურა სასწავლო აქტივობები ყველასთვის. ქართული ენა და ლიტერატურა ავტორი:
ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი1 ) ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი1 ) ავტორი:
ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი2 ) ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი2 ) ავტორი:
ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა.( ნაწილი 1) ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა.( ნაწილი 1) ავტორი:
ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა (ნაწილი 2 ) ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა (ნაწილი 2 ) ავტორი:
ქცევის მართვის ინდივიდუალური შემთხვების განხილვა ქცევის მართვის ინდივიდუალური შემთხვების განხილვა ავტორი:
ქცევის მართვის პოზიტიური მხადაჭერა სკოლებში-პრევენციული მხარდაჭერა ქცევის მართვის პოზიტიური მხადაჭერა სკოლებში-პრევენციული მხარდაჭერა ავტორი:
ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული სიტუაციების დროს ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული სიტუაციების დროს ავტორი:
სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
მოტორული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა მოტორული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
ინტელექტუალური სითულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ინტელექტუალური სითულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსეავლეთა განვითარების  ხელშეწყობა დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსეავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
აუტიზმის მქონე მოსწავლეთა განვინათარების ხელშეწყობა აუტიზმის მქონე მოსწავლეთა განვინათარების ხელშეწყობა ავტორი:
ადრეული ინკლუზიური განათლება. ადრეული ინკლუზიური განათლება. ავტორი:
ადრეული ინკლუზიური განათლება. ადრეული ინკლუზიური განათლება. ავტორი:
ადრეული ინკლუზიური განათლება. ადრეული ინკლუზიური განათლება. ავტორი:
შეფასება სწავლებისთვის ინკლუზიურ სკოლებში შეფასება სწავლებისთვის ინკლუზიურ სკოლებში ავტორი:
გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის ავტორი:
ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ავტორი:
სწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება სწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება ავტორი:
სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ავტორი:
მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება ავტორი:
ინკლუზიური განათლება გზამკვლევი მასწავლებელთათვის ინკლუზიური განათლება გზამკვლევი მასწავლებელთათვის ავტორი:
სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება ავტორი:
ინკლუზიური განათლება ცნებები და ტერმინები ინკლუზიური განათლება ცნებები და ტერმინები ავტორი: